ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 374
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 86.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" สพป. ภูเก็ต 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบางม่วง สพป. พังงา 83.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเขาปูน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 83.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดโพธาราม สพป. สงขลา เขต 1 83.33 ทอง 4  
6 โรงเรียนวัดบางคราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) สพป. ชุมพร เขต 1 82.67 ทอง 6  
8 โรงเรียนวัดกลางใหม่ (มิตรภาพที่ 24) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดธรรมาราม สพป. ตรัง เขต 1 82 ทอง 8  
10 โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม สพป. ระนอง 81.67 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านควนประกอบ สพป. พัทลุง เขต 2 80.67 ทอง 11  
12 โรงเรียนรักไทย สพป. นราธิวาส เขต 2 80.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านควนขนุน สพป. พัทลุง เขต 1 79.33 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านมะรือโบตก สพป. นราธิวาส เขต 3 79.33 เงิน 13  
15 โรงเรียนวัดทุ่งใหญ่ สพป. ตรัง เขต 2 79.33 เงิน 13  
16 โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ สพป. ยะลา เขต 1 78.67 เงิน 16  
17 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา สพป. สงขลา เขต 3 78.33 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านบาละ สพป. ยะลา เขต 2 78.33 เงิน 17  
19 โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ สพป. นราธิวาส เขต 1 78 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านเขาเทียมป่า สพป. กระบี่ 77.67 เงิน 20  
21 โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม สพป. ชุมพร เขต 2 77.67 เงิน 20  
22 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52 (ชุมชนบ้านต้นไพ) สพป. ปัตตานี เขต 2 77 เงิน 22  
23 โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล สพป. สตูล 76.33 เงิน 23  
24 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย สพป. สงขลา เขต 2 76 เงิน 24  
25 โรงเรียนเมืองปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 76 เงิน 24  
26 โรงเรียนวัดจิกพนม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 75.67 เงิน 26  
27 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 75.67 เงิน 26  
28 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) สพป. ยะลา เขต 3 75.33 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 74.33 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านน้ำดำ สพป. ปัตตานี เขต 3 58.67 เข้าร่วม 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน