ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 373
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) สพป. ภูเก็ต 86.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดท่ายาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพัฒนศึกษา สพป. ชุมพร เขต 2 82.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนรักไทย สพป. นราธิวาส เขต 2 80.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านกุมแป สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านพรุใน สพป. พังงา 80 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านนาเกลือ สพป. ตรัง เขต 2 78.67 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี สพป. ชุมพร เขต 1 78.67 เงิน 7  
9 โรงเรียนวัดหัวหมอน สพป. พัทลุง เขต 1 78.67 เงิน 7  
10 โรงเรียนบ้านเขาจีน สพป. สตูล 78.33 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดนานอน สพป. ตรัง เขต 1 77.67 เงิน 11  
12 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน) สพป. ระนอง 77 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดลอน สพป. พัทลุง เขต 2 76.67 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76.33 เงิน 14  
15 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล) สพป. สงขลา เขต 3 75.33 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี สพป. นราธิวาส เขต 1 74.83 เงิน 16  
17 โรงเรียนชุมชนวัดหมน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 73.33 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านคลองยวน สพป. กระบี่ 73 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านคลองสระ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 73 เงิน 18  
20 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย สพป. สงขลา เขต 2 72.67 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านควนนิยม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 72.67 เงิน 20  
22 โรงเรียนบ้านบาละ สพป. ยะลา เขต 2 72.67 เงิน 20  
23 โรงเรียนวัดภมรคติวัน สพป. ปัตตานี เขต 2 72.67 เงิน 20  
24 โรงเรียนวัดเขาขุนพนม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 72.67 เงิน 20  
25 โรงเรียนบ้านจุโป สพป. ยะลา เขต 3 67 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านยานิง สพป. นราธิวาส เขต 3 50 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนวัดเจดีย์งาม สพป. สงขลา เขต 1 50 เข้าร่วม 26  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน