ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 372
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบนควน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" สพป. ภูเก็ต 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลนิลุบล สพป. พังงา 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดบางคราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านวังปลา สพป. ชุมพร เขต 2 81.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนสหศึกษา สพป. ชุมพร เขต 1 81 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านบางเหียน สพป. กระบี่ 80.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนพุทธยาศรม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 80.67 ทอง 8  
10 โรงเรียนอนุบาลยะลา สพป. ยะลา เขต 1 80.67 ทอง 8  
11 โรงเรียนแหลมทองวิทยา สพป. นราธิวาส เขต 3 79.67 เงิน 11  
12 โรงเรียนอนุบาลป่าบอน สพป. พัทลุง เขต 2 79 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านบาละ สพป. ยะลา เขต 2 78 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดคีรีวิหาร สพป. ตรัง เขต 2 78 เงิน 13  
15 โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 78 เงิน 13  
16 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส สพป. นราธิวาส เขต 1 78 เงิน 13  
17 โรงเรียนศรีอรุโณทัย สพป. ระนอง 77.67 เงิน 17  
18 โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ สพป. สงขลา เขต 1 77.67 เงิน 17  
19 โรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน) สพป. สงขลา เขต 2 77 เงิน 19  
20 โรงเรียนวัดชลธาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 76.67 เงิน 20  
21 โรงเรียนวัดโคกศักดิ์(เซี้ยนประชารัฐ) สพป. พัทลุง เขต 1 76.67 เงิน 20  
22 โรงเรียนบ้านสะกำ (ธันวาศิลป์) สพป. ปัตตานี เขต 2 76.33 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ สพป. ยะลา เขต 3 76 เงิน 23  
24 โรงเรียนเกษมทรัพย์ สพป. นราธิวาส เขต 2 76 เงิน 23  
25 โรงเรียนวัดกลางใหม่ (มิตรภาพที่ 24) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 75.67 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร) สพป. สงขลา เขต 3 75.33 เงิน 26  
27 โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ) สพป. ปัตตานี เขต 1 75.33 เงิน 26  
28 โรงเรียนอนุบาลตรัง สพป. ตรัง เขต 1 75.33 เงิน 26  
29 โรงเรียนบ้านเจาะกือแย สพป. ปัตตานี เขต 3 74.67 เงิน 29  
30 โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล สพป. สตูล 73.33 เงิน 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน