ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 371
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเขาปูน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 94.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตอง (บ้านไสน้ำเย็น) สพป. ภูเก็ต 93.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) สพป. ชุมพร เขต 1 92.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 90.90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านปากบารา สพป. สตูล 90.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) สพป. ยะลา เขต 3 89.90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ สพป. ระนอง 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สพป. ตรัง เขต 2 86.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนพัฒนศึกษา สพป. ชุมพร เขต 2 85.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านบางม่วง สพป. พังงา 82.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง สพป. สงขลา เขต 2 82.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านสำนักกอ สพป. พัทลุง เขต 1 81 ทอง 13  
14 โรงเรียนเคียงศิริ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 81 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านควนประกอบ สพป. พัทลุง เขต 2 80.80 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านสำนักใหม่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 80.40 ทอง 16  
17 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39 สพป. ตรัง เขต 1 80 ทอง 17  
18 โรงเรียนวัดดีหลวง สพป. สงขลา เขต 1 79.60 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านบาละ สพป. ยะลา เขต 2 79.40 เงิน 19  
20 โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) สพป. ยะลา เขต 1 79.20 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านสากอ สพป. นราธิวาส เขต 2 79 เงิน 21  
22 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม สพป. สงขลา เขต 3 78.60 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านน้ำดำ สพป. ปัตตานี เขต 1 75.80 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านมะรือโบตก สพป. นราธิวาส เขต 3 75.80 เงิน 23  
25 โรงเรียนวัดบางใบไม้ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 75.60 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านกะลาพอ สพป. ปัตตานี เขต 3 75.20 เงิน 26  
27 โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนาราม สพป. ปัตตานี เขต 2 74.20 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี สพป. นราธิวาส เขต 1 74.20 เงิน 27  
29 โรงเรียนบ้านควนเงิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 70.80 เงิน 29  
30 โรงเรียนวัดเขาต่อ สพป. กระบี่ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน