ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 370
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนแพทยกิจพิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 94.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดคีรีวงการาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเขาแดง สพป. สงขลา เขต 1 91.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลละงู สพป. สตูล 89.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" สพป. ภูเก็ต 88.90 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดบ้านนา สพป. พัทลุง เขต 1 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านควนม่วง สพป. กระบี่ 86.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านบึงลัด สพป. ชุมพร เขต 1 85.90 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดควนศรี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 85.10 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน สพป. ระนอง 84.10 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 82 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านคลองสง สพป. ชุมพร เขต 2 81.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านพรุนายขาว สพป. พัทลุง เขต 2 80.20 ทอง 14  
15 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ สพป. สงขลา เขต 2 79.80 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านป่ากอ สพป. ตรัง เขต 2 79.60 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านประชาอารี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 79.20 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ สพป. ปัตตานี เขต 2 79 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์ สพป. ตรัง เขต 1 78.20 เงิน 19  
20 โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) สพป. นราธิวาส เขต 2 77.40 เงิน 20  
21 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ สพป. ยะลา เขต 1 76.80 เงิน 21  
22 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส สพป. นราธิวาส เขต 1 76.60 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านทำนบ สพป. ยะลา เขต 2 76.40 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านหน่ำฮั้ว สพป. สงขลา เขต 3 76.20 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านจุโป สพป. ยะลา เขต 3 75.60 เงิน 25  
26 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 75.60 เงิน 25  
27 โรงเรียนราชประสงค์ สพป. นราธิวาส เขต 3 75.20 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านกะลาพอ สพป. ปัตตานี เขต 3 74.80 เงิน 28  
29 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 74.80 เงิน 28  
30 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. พังงา 74.40 เงิน 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน