ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 369
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 สพป. กระบี่ 87.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลพังงา สพป. พังงา 86.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 86.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสะบ้าย้อย สพป. สงขลา เขต 3 84.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี สพป. นราธิวาส เขต 1 83.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสะพลี (บางกอกโพสต์ศึกษา) สพป. ชุมพร เขต 1 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหาดทรายแก้ว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 82.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดตรณาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดพะงุ้น สพป. ชุมพร เขต 2 82 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านโพธิ์(ชุมคณานุสรณ์) สพป. พัทลุง เขต 2 81.67 ทอง 10  
11 โรงเรียนเรวดีพัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 81.67 ทอง 10  
12 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา สพป. ภูเก็ต 81.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลตรัง สพป. ตรัง เขต 1 81.17 ทอง 13  
14 โรงเรียนสายเพชรศึกษา สพป. สตูล 81 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านกุมแป สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80.67 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านลำภูรา สพป. ตรัง เขต 2 80.17 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านจุโป สพป. ยะลา เขต 3 80 ทอง 17  
18 โรงเรียนวัดแช่มอุทิศ สพป. สงขลา เขต 1 80 ทอง 17  
19 โรงเรียนอนุบาลระนอง สพป. ระนอง 79.67 เงิน 19  
20 โรงเรียนเยาวเรศวิทยา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 79.67 เงิน 19  
21 โรงเรียนบ้านโคก สพป. นราธิวาส เขต 3 78.33 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านจำปูน สพป. ยะลา เขต 1 76.67 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านละหาน สพป. นราธิวาส เขต 2 76.67 เงิน 22  
24 โรงเรียนบ้านปะแต สพป. ยะลา เขต 2 76 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านปากบางตาวา สพป. ปัตตานี เขต 1 76 เงิน 24  
26 โรงเรียนบ้านเขาวัง สพป. ปัตตานี เขต 2 73.33 เงิน 26  
27 โรงเรียนวัดสารวัน สพป. ปัตตานี เขต 3 73 เงิน 27  
28 โรงเรียนพัฒนศึกษา สพป. สงขลา เขต 2 51 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 50.33 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนวัดทุ่งแย้ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน