ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 036
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 71 เงิน ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเขาปู่ สพป. พัทลุง เขต 1 70.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านม่วงงาม สพป. สงขลา เขต 1 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบางฉาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 69 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านบางเหรียง สพป. สงขลา เขต 2 69 ทองแดง 4  
6 โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 68 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านกระอาน สพป. สงขลา เขต 3 67.50 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน สพป. กระบี่ 59 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๖ (บ้านนาเนียน) สพป. ชุมพร เขต 1 57.50 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านท่าแลหลา สพป. สตูล 54 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านเตรียม สพป. พังงา 54 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนวัดควนเมา สพป. ตรัง เขต 2 54 เข้าร่วม 10  
13 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 52 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนวัดลอน สพป. พัทลุง เขต 2 50 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านคลองเต็ง สพป. ตรัง เขต 1 48 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง สพป. ยะลา เขต 2 44.50 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 44.50 เข้าร่วม 16  
18 โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 43.50 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านหินช้าง สพป. ระนอง 42.50 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านโกตาบารู สพป. ยะลา เขต 1 41.50 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านบากง สพป. ปัตตานี เขต 1 39.50 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ สพป. ชุมพร เขต 2 35.50 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนผดุงมาตร สพป. นราธิวาส เขต 3 35 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านจะเฆ่ สพป. ปัตตานี เขต 3 30.50 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" สพป. ภูเก็ต - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน