ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 353
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) สพป. ภูเก็ต 93.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดโคกยาง สพป. กระบี่ 92.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดท่ายาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 91.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคลองเหนก สพป. ชุมพร เขต 2 90.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง สพป. สงขลา เขต 3 89.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคอกช้าง สพป. พังงา 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านกุมแป สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 86.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโคกยาง สพป. ตรัง เขต 2 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านนา สพป. ระนอง 85.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป. สตูล 84.90 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านยานิง สพป. นราธิวาส เขต 3 82.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนรักไทย สพป. นราธิวาส เขต 2 81 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดนานอน สพป. ตรัง เขต 1 80.80 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี สพป. ชุมพร เขต 1 80.60 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดทุ่งคา สพป. สงขลา เขต 2 80.60 ทอง 14  
16 โรงเรียนวัดทะเลน้อย สพป. พัทลุง เขต 1 79.20 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดเขาขุนพนม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 78.40 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี สพป. นราธิวาส เขต 1 78.20 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านโกตาบารู สพป. ยะลา เขต 1 78 เงิน 19  
20 โรงเรียนวัดภมรคติวัน สพป. ปัตตานี เขต 2 77 เงิน 20  
21 โรงเรียนวัดสามพัน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 76.20 เงิน 21  
22 โรงเรียนวัดเจดีย์งาม สพป. สงขลา เขต 1 75.40 เงิน 22  
23 โรงเรียนเมืองปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 75.40 เงิน 22  
24 โรงเรียนราษฎร์บำรุง(ลานสกา) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 72.70 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 70.20 เงิน 25  
26 โรงเรียนวัดลอน สพป. พัทลุง เขต 2 66.20 ทองแดง 26  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน