ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 352
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 93.70 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเขาแดง สพป. สงขลา เขต 1 92.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านควนชิง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 91.70 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดลำนาว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 90.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนทวีรัตน์ สพป. สงขลา เขต 2 89.70 ทอง 5  
6 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 88.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) สพป. สงขลา เขต 3 87.70 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลละงู สพป. สตูล 86.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดเขา สพป. ตรัง เขต 2 85.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ สพป. พัทลุง เขต 2 84.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านควนเกาะจันทร์ สพป. กระบี่ 83.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร 11 ฯ สพป. พังงา 79.60 เงิน 12  
13 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 79.60 เงิน 12  
14 โรงเรียนวัดพะงุ้น สพป. ชุมพร เขต 2 79.10 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดน้อมถวาย สพป. ชุมพร เขต 1 78.90 เงิน 15  
16 โรงเรียนวัดทางพูน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 78.20 เงิน 16  
17 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส สพป. นราธิวาส เขต 1 78.20 เงิน 16  
18 โรงเรียนวัดโคกศักดิ์(เซี้ยนประชารัฐ) สพป. พัทลุง เขต 1 77.20 เงิน 18  
19 โรงเรียนอนุบาลระนอง สพป. ระนอง 76.40 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านจุโป สพป. ยะลา เขต 3 74.50 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านหัวคลอง สพป. นราธิวาส เขต 2 74.20 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านมาแฮ สพป. ยะลา เขต 1 73 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านรือเปาะ สพป. นราธิวาส เขต 3 73 เงิน 22  
24 โรงเรียนบ้านสะกำ (ธันวาศิลป์) สพป. ปัตตานี เขต 2 73 เงิน 22  
25 โรงเรียนพุทธยาศรม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 73 เงิน 22  
26 โรงเรียนวัดโหละคล้า สพป. ตรัง เขต 1 72.80 เงิน 26  
27 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 71.60 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านสือดัง สพป. ปัตตานี เขต 3 65 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านปุลากง สพป. ปัตตานี เขต 1 63.40 ทองแดง 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน