ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 345
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดพังยอม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 96.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านจันทึง สพป. ชุมพร เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 93.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม สพป. ชุมพร เขต 2 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบางม่วง สพป. พังงา 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 89.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน สพป. สงขลา เขต 1 88.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านควนพญา สพป. ตรัง เขต 2 87.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านแหลมหอย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 86.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 85.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านควนใหม่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 84.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ สพป. ยะลา เขต 1 83.20 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดสมควร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 82.20 ทอง 13  
14 โรงเรียนเจริญรัตน์ศึกษาวัฒนา สพป. สงขลา เขต 2 81.20 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านเกาะทาก สพป. สงขลา เขต 3 80.40 ทอง 15  
16 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) สพป. ยะลา เขต 3 78.80 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านซรายอ สพป. นราธิวาส เขต 2 76.60 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านท่าเนียน สพป. พัทลุง เขต 2 76 เงิน 18  
19 โรงเรียนเพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพป. ตรัง เขต 1 75.20 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านบ่อทราย สพป. พัทลุง เขต 1 67.60 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี สพป. ภูเก็ต 66.60 ทองแดง 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน