ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 343
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง สพป. สงขลา เขต 2 90.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) สพป. สงขลา เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดปะโอ สพป. สงขลา เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 82.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านจันทึง สพป. ชุมพร เขต 1 81.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78.40 เงิน 6  
7 โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกะทู้ สพป. ภูเก็ต 75.80 เงิน 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ สพป. กระบี่ 72.40 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 69.20 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านไทรงาม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 65.20 ทองแดง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน