ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 341
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่าขนอน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 88.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง สพป. สงขลา เขต 2 87.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 83.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 82.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 77.40 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 75.80 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ สพป. พังงา 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 71.60 เงิน 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 66.20 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนวัดควนแร่ สพป. พัทลุง เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน