ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 034
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดพรุศรี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบางน้อย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 93.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ สพป. สงขลา เขต 3 93.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดประสาทนิกร สพป. ชุมพร เขต 2 92.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านควนสระ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 91.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดทุ่งคา สพป. สงขลา เขต 2 91.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนนิคมพัฒนา10 สพป. นราธิวาส เขต 2 90.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) สพป. ยะลา เขต 3 90.20 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านคอลอกาเว สพป. นราธิวาส เขต 1 89.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดทุ่งสงวน สพป. สงขลา เขต 1 89.40 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านท่าสนุก สพป. พังงา 89.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน สพป. ตรัง เขต 1 88.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง สพป. ภูเก็ต 88 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 88 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านบากง สพป. ปัตตานี เขต 1 87.60 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านเกาะจำ สพป. กระบี่ 87.60 ทอง 15  
17 โรงเรียนวัดเขาพระ สพป. ตรัง เขต 2 87.40 ทอง 17  
18 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน) สพป. ระนอง 87.40 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านตาเซะ สพป. ยะลา เขต 1 87.20 ทอง 19  
20 โรงเรียนวัดเขาโร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 87.20 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 87 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย สพป. ชุมพร เขต 1 87 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ สพป. นราธิวาส เขต 3 86.20 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านเขาไคร สพป. สตูล 86.20 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ สพป. พัทลุง เขต 2 84.80 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านศาลาสอง สพป. ปัตตานี เขต 2 84.60 ทอง 26  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน