ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 339
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่าขนอน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดควนแร่ สพป. พัทลุง เขต 1 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านยวนโปะ สพป. ตรัง เขต 1 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทอง สพป. สงขลา เขต 2 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนอนุบาลป่าบอน สพป. พัทลุง เขต 2 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนท่าศาลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 74 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดบ้านส้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 73 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม สพป. สงขลา เขต 1 71 เงิน 11  
12 โรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) สพป. ตรัง เขต 2 68 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านควนเสม็ด สพป. สงขลา เขต 3 65 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน