ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 338
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) สพป. ชุมพร เขต 1 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) สพป. สงขลา เขต 1 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู ๒๕๐๒) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" สพป. ภูเก็ต 73.66 เงิน 4  
5 โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม สพป. ระนอง 73.33 เงิน 5  
6 โรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) สพป. ตรัง เขต 2 73 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านคลองเหนก สพป. ชุมพร เขต 2 72.66 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านกุมแป สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 72.33 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดหูแร่ สพป. สงขลา เขต 2 72.33 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านบางรูป สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 71.66 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านป่างาม สพป. สงขลา เขต 3 71 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านบางเจริญ สพป. กระบี่ 70.33 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน