ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 337
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 94.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดบ้านส้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดประดิษฐาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 85.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 83.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านท่าขนอน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทอง สพป. สงขลา เขต 2 76.33 เงิน 7  
8 โรงเรียนอนุบาลป่าบอน สพป. พัทลุง เขต 2 74.67 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านทองหลาง สพป. ระนอง 73.67 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน สพป. สงขลา เขต 1 73.67 เงิน 9  
11 โรงเรียนอนุบาลตรัง สพป. ตรัง เขต 1 73.67 เงิน 9  
12 โรงเรียนบ้านคลองมวน สพป. ตรัง เขต 2 73.33 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) สพป. สงขลา เขต 3 73.33 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านตลาด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 73 เงิน 14  
15 โรงเรียนฆังคะทวีศิลป์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 72.33 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" สพป. ภูเก็ต 72.33 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านควนม่วง สพป. กระบี่ 67.33 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านนาเหรี่ยง สพป. ชุมพร เขต 2 65.33 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ สพป. พังงา 65 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนชุมชนบ้านสาบัน สพป. ปัตตานี เขต 1 64.67 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนวัดควนแร่ สพป. พัทลุง เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน