ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 336
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู ๒๕๐๒) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 90.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านวังบวบ สพป. สงขลา เขต 3 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนำทรัพย์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเนินทอง สพป. ชุมพร เขต 1 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านพรุยายชี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 81.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านควนนิยม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 80.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเนินนิมิต สพป. สงขลา เขต 2 67 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านคลองมวน สพป. ตรัง เขต 2 65 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านบางเบน สพป. ระนอง 50.66 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนวัดประดิษฐาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -  
11 โรงเรียนเทศบาลบ้านเสนารังสรรค์ สพป. พังงา - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน