ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 335
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง สพป. สงขลา เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านท่าขนอน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน สพป. พัทลุง เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ สพป. พังงา 81.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม สพป. สงขลา เขต 1 81.67 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านระตะ สพป. สงขลา เขต 3 80.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 80.67 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านฉลอง สพป. ภูเก็ต 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านย่านดินแดง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 75.67 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านจันทึง สพป. ชุมพร เขต 1 75.33 เงิน 10  
11 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 75.33 เงิน 10  
12 โรงเรียนปทุมานุกูล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 75 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 74.67 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดตะโหมด(หมุนคณานุสรณ์) สพป. พัทลุง เขต 2 73.33 เงิน 14  
15 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน สพป. ชุมพร เขต 2 73 เงิน 15  
16 โรงเรียนศรีอรุโณทัย สพป. ระนอง 72.67 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านควนพญา สพป. ตรัง เขต 2 71.67 เงิน 17  
18 โรงเรียนอุตรกิจ สพป. กระบี่ 71.33 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านควนโพธิ์ สพป. ตรัง เขต 1 70 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านนางแก้ว สพป. สตูล 68.33 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) สพป. ยะลา เขต 3 65.67 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน