ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 334
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดประดิษฐาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบางรูป สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเนินทอง สพป. ชุมพร เขต 1 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านพรุใน สพป. พังงา 62 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านบางเจริญ สพป. กระบี่ 47 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนวัดหูแร่ สพป. สงขลา เขต 2 46 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ สพป. ตรัง เขต 1 45 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา สพป. ตรัง เขต 2 43 เข้าร่วม 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน