ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 330
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดประดิษฐาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 สพป. กระบี่ 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาล ๑ (อนุบาลอัจฉริยะ) สพป. สงขลา เขต 2 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านควนนิยม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 66 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านกุมแป สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 60 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านพรุใน สพป. พังงา - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน