ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 329
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดควนแร่ สพป. พัทลุง เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดประชาวงศาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านยวนโปะ สพป. ตรัง เขต 1 78.50 เงิน 7  
8 โรงเรียนอุตรกิจ สพป. กระบี่ 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนศรีอรุโณทัย สพป. ระนอง 77.50 เงิน 9  
10 โรงเรียนอนุบาลป่าบอน สพป. พัทลุง เขต 2 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดท่าแซ สพป. สงขลา เขต 2 76.50 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ สพป. พังงา 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดแม่เปียะ สพป. สงขลา เขต 1 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านจันทึง สพป. ชุมพร เขต 1 74 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านต้นปรง สพป. ตรัง เขต 2 73 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก สพป. นราธิวาส เขต 2 72 เงิน 16  
17 โรงเรียนท่าศาลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 71 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านนาเหรี่ยง สพป. ชุมพร เขต 2 70 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 68 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 64 ทองแดง 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน