ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 327
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่าขนอน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดควนแร่ สพป. พัทลุง เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สพป. ภูเก็ต 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง สพป. สงขลา เขต 2 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านท่าลาด สพป. พัทลุง เขต 2 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน สพป. ชุมพร เขต 2 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนอุตรกิจ สพป. กระบี่ 81 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 79 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านจันทึง สพป. ชุมพร เขต 1 77 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านยวนโปะ สพป. ตรัง เขต 1 76 เงิน 14  
15 โรงเรียนอนุบาลระนอง สพป. ระนอง 75 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ สพป. พังงา 74 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก สพป. นราธิวาส เขต 2 73 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านต้นปรง สพป. ตรัง เขต 2 72 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 71 เงิน 19  
20 โรงเรียนท่าศาลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 70 เงิน 20  
21 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) สพป. ยะลา เขต 3 68 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านต้นปริง สพป. สงขลา เขต 1 66 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนอนุบาลยะลา สพป. ยะลา เขต 1 64 ทองแดง 23  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน