ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 325
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง สพป. สงขลา เขต 2 97.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) สพป. สงขลา เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านจันทึง สพป. ชุมพร เขต 1 90.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 สพป. กระบี่ 89.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านฉลอง สพป. ภูเก็ต 87.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดตะโหมด(หมุนคณานุสรณ์) สพป. พัทลุง เขต 2 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดควนแร่ สพป. พัทลุง เขต 1 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) สพป. สงขลา เขต 1 84.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดแจ้ง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 83.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ สพป. พังงา 82.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดดอนตรอ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 80 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านเกาะนางโดย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 74.33 เงิน 14  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 73 เงิน 15  
16 โรงเรียนตันติวัตร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 70.33 เงิน 16  
17 โรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) สพป. ตรัง เขต 2 65.67 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนหมิงซิน สพป. ระนอง 61.33 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน สพป. ชุมพร เขต 2 60.33 ทองแดง 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน