ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 324
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้ง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 89.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม สพป. สงขลา เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) สพป. สงขลา เขต 1 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ สพป. กระบี่ 84.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สพป. ตรัง เขต 2 81.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ สพป. ภูเก็ต 78.33 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านพรุแชง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 64.67 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านเนินทอง สพป. ชุมพร เขต 1 51.33 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนวัดจันดี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 50 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนเทศบาลบ้านเสนารังสรรค์ สพป. พังงา - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน