ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 323
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 94.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง สพป. สงขลา เขต 2 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) สพป. สงขลา เขต 3 91.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน สพป. ชุมพร เขต 2 88.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดปะโอ สพป. สงขลา เขต 1 86.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านฉลอง สพป. ภูเก็ต 86.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดควนแร่ สพป. พัทลุง เขต 1 82.67 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว สพป. พัทลุง เขต 2 82.67 ทอง 9  
11 โรงเรียนวัดดอนตรอ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 78.67 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านเกาะนางโดย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 77.67 เงิน 12  
13 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท้ายเหมือง(ประชาชนร่วมใจ) สพป. พังงา 76.67 เงิน 13  
14 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 สพป. กระบี่ 74 เงิน 14  
15 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 72.67 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านไทรงาม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 69.33 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 68 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านต้นปรง สพป. ตรัง เขต 2 64.33 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านบางเบน สพป. ระนอง 60.67 ทองแดง 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน