ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 032
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองธง สพป. พัทลุง เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนผดุงมาตร สพป. นราธิวาส เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคลองเต็ง สพป. ตรัง เขต 1 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหินช้าง สพป. ระนอง 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองโสน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านพงสตา สพป. ปัตตานี เขต 2 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดทุ่งคา สพป. สงขลา เขต 2 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 89 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านคลองไคร สพป. กระบี่ 88 ทอง 11  
12 โรงเรียนเกาะสิเหร่ สพป. ภูเก็ต 79 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเค็ม สพป. สตูล 78 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านท่าสาป สพป. ยะลา เขต 1 77 เงิน 14  
15 โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต สพป. นราธิวาส เขต 2 76 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านราโมง สพป. ยะลา เขต 3 76 เงิน 15  
17 โรงเรียนวัดหัวป่า(รักเมืองไทย 38) สพป. สงขลา เขต 1 76 เงิน 15  
18 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ สพป. สงขลา เขต 3 75 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านจะเฆ่ สพป. ปัตตานี เขต 3 75 เงิน 18  
20 โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 75 เงิน 18  
21 โรงเรียนวัดห้วยกรวด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านหาดใน สพป. ชุมพร เขต 1 69 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง สพป. ตรัง เขต 2 68 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านคอลอตันหยง สพป. ปัตตานี เขต 1 67 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านปากเหมือง สพป. พัทลุง เขต 1 66 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ สพป. ชุมพร เขต 2 65 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง สพป. ยะลา เขต 2 64 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีตะกั่วป่า สพป. พังงา 63 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 62 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์9 สพป. นราธิวาส เขต 1 61 ทองแดง 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน