ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 316
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง สพป. สงขลา เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู ๒๕๐๒) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่าแค (วันครู 2500) สพป. พัทลุง เขต 1 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านจันทึง สพป. ชุมพร เขต 1 85.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 84.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท้ายเหมือง(ประชาชนร่วมใจ) สพป. พังงา 82.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) สพป. สงขลา เขต 3 80.66 ทอง 7  
8 โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) สพป. สงขลา เขต 1 80.66 ทอง 7  
9 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านควนพญา สพป. ตรัง เขต 2 76.33 เงิน 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ สพป. กระบี่ 75.33 เงิน 11  
12 โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกะทู้ สพป. ภูเก็ต 75.33 เงิน 11  
13 โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว สพป. พัทลุง เขต 2 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนตันติวัตร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 73.33 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดสระไคร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 72.66 เงิน 15  
16 โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 72.66 เงิน 15  
17 โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ สพป. ชุมพร เขต 2 70 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านบางเบน สพป. ระนอง 61 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านท่าขนอน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 56 เข้าร่วม 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน