ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 314
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง สพป. สงขลา เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านจันทึง สพป. ชุมพร เขต 1 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 สพป. กระบี่ 82.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดปะโอ สพป. สงขลา เขต 1 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) สพป. สงขลา เขต 3 80.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านไทรงาม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ สพป. พังงา 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา สพป. ภูเก็ต 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนศรีอรุโณทัย สพป. ระนอง 72.66 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านท่าขนอน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 71.66 เงิน 12  
13 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน สพป. ชุมพร เขต 2 67.33 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข สพป. พัทลุง เขต 1 66 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 64 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนวัดแจ้ง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 55.66 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) สพป. ตรัง เขต 2 49 เข้าร่วม 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน