ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 313
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดโคกสวย สพป. พังงา 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ สพป. ตรัง เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านทับใหม่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ สพป. สงขลา เขต 3 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดวิหารเบิก(กาญจนานุกุล) สพป. พัทลุง เขต 1 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา สพป. สงขลา เขต 2 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านร้านตัดผม สพป. ชุมพร เขต 1 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" สพป. ภูเก็ต 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดพระพรหม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านบูดี สพป. ปัตตานี เขต 1 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านจะเฆ่ สพป. ปัตตานี เขต 3 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านไสใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 82 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร สพป. พัทลุง เขต 2 81 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 81 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส สพป. ยะลา เขต 2 78 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านนกงาง สพป. ระนอง 76 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านคอลอกาเว สพป. นราธิวาส เขต 1 75 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านน้ำพุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 74 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านห้วยกลาง สพป. ชุมพร เขต 2 73 เงิน 19  
20 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง สพป. ตรัง เขต 2 72 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านป่าพน สพป. สตูล 71 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านปากลง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 68 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนวัดสมหวัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 67 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ สพป. นราธิวาส เขต 2 66 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนวัดทำนบตางหน สพป. สงขลา เขต 1 64 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านจะแนะ สพป. นราธิวาส เขต 3 62 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านหลังสอด สพป. กระบี่ 61 ทองแดง 27  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน