ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 312
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดพรหมโลก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน สพป. พัทลุง เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดบางทวด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยเสียด สพป. กระบี่ 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยโอน สพป. สงขลา เขต 2 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านควนตานี สพป. สงขลา เขต 3 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดเชิงแตระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดแจ้ง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านป่าหวัง สพป. ยะลา เขต 2 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา สพป. ตรัง เขต 2 79 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหินดาด สพป. ระนอง 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านนาเหรี่ยง สพป. ชุมพร เขต 2 77 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านหัวเขา สพป. สงขลา เขต 1 76 เงิน 14  
15 โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 75.50 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านโต สพป. ยะลา เขต 3 75 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ สพป. นราธิวาส เขต 1 74.50 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านทุ่งนา (เมือง) สพป. ตรัง เขต 1 74 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านละมุ สพป. ชุมพร เขต 1 73.50 เงิน 19  
20 โรงเรียนวัดรัตนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านบือจะ สพป. ปัตตานี เขต 3 72.50 เงิน 21  
22 โรงเรียนเพลินพิศ สพป. นราธิวาส เขต 2 72 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านปาเซ สพป. นราธิวาส เขต 3 71.50 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร สพป. พัทลุง เขต 2 71 เงิน 24  
25 โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ สพป. ปัตตานี เขต 1 70.50 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านบินยา สพป. ปัตตานี เขต 2 70 เงิน 26  
27 โรงเรียนวัดบ้านส้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 69 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร สพป. สตูล 68 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านบือมัง สพป. ยะลา เขต 1 67 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านในไร่ สพป. พังงา 65 ทองแดง 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน