ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 311
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทวดทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยโอน สพป. สงขลา เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสังข์ทองวิทยา สพป. กระบี่ 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร สพป. พัทลุง เขต 2 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบินยา สพป. ปัตตานี เขต 2 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านชะอวด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยรากไม้ สพป. ชุมพร เขต 1 91 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านตูเวาะ สพป. ปัตตานี เขต 1 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน สพป. พัทลุง เขต 1 89 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโคกตก สพป. สงขลา เขต 3 89 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง สพป. ยะลา เขต 3 88 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหินดาด สพป. ระนอง 87 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดป่าขวาง สพป. สงขลา เขต 1 86 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 79 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านกาเยาะมาตี สพป. นราธิวาส เขต 1 78 เงิน 15  
16 โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม สพป. ชุมพร เขต 2 77 เงิน 16  
17 โรงเรียนเมืองพังงา สพป. พังงา 76 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านบ่อทอง สพป. นราธิวาส เขต 3 75 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านนิบง สพป. ยะลา เขต 2 74 เงิน 19  
20 โรงเรียนเพลินพิศ สพป. นราธิวาส เขต 2 73 เงิน 20  
21 โรงเรียนวัดธารน้ำฉา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 72 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านบือจะ สพป. ปัตตานี เขต 3 71 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร สพป. สตูล 70 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านแหลมทราย สพป. ภูเก็ต 70 เงิน 23  
25 โรงเรียนวัดรัตนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 70 เงิน 23  
26 โรงเรียนวัดแจ้ง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 70 เงิน 23  
27 โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ สพป. ตรัง เขต 2 68 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 67 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สพป. ตรัง เขต 1 66 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านบือมัง สพป. ยะลา เขต 1 65 ทองแดง 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน