ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 310
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนประชานิคม 4 สพป. ชุมพร เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านพรุใน สพป. พังงา 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบางน้อย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ สพป. กระบี่ 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคม สพป. สงขลา เขต 2 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านบาละ สพป. ยะลา เขต 2 84 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านปะเหลียน สพป. ตรัง เขต 1 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดพระพรหม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านหนองธง สพป. พัทลุง เขต 2 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว สพป. ระนอง 79 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านไสใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 79 เงิน 11  
13 โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 79 เงิน 11  
14 โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ สพป. ยะลา เขต 1 78 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ สพป. ตรัง เขต 2 78 เงิน 14  
16 โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก สพป. สงขลา เขต 3 77 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา สพป. สตูล 76 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านบริจ๊ะ สพป. นราธิวาส เขต 1 75 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านกระเสาะ สพป. ปัตตานี เขต 2 74 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านบางตะเภา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 73 เงิน 20  
21 โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 72 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง สพป. ยะลา เขต 3 71 เงิน 22  
23 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป. ภูเก็ต 69 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ สพป. นราธิวาส เขต 3 68 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านเตง สพป. พัทลุง เขต 1 67 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านขนุน สพป. สงขลา เขต 1 66 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านหนองแรต สพป. ปัตตานี เขต 1 65 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านมูโนะ สพป. นราธิวาส เขต 2 64 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง สพป. ปัตตานี เขต 3 63 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านบางฉาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน