ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 031
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านราไว สพป. สตูล 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ สพป. ระนอง 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) สพป. ตรัง เขต 1 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองโสน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง สพป. ยะลา เขต 3 87 ทอง 5  
7 โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ สพป. พัทลุง เขต 1 87 ทอง 5  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านนาทับ สพป. สงขลา เขต 3 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ สพป. ตรัง เขต 2 84 ทอง 8  
10 โรงเรียนวัดกาญจนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11 สพป. สงขลา เขต 2 82 ทอง 10  
12 โรงเรียนคุระบุรี สพป. พังงา 81 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านกาลิซา สพป. นราธิวาส เขต 3 79 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ) สพป. ปัตตานี เขต 1 79 เงิน 13  
15 โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ สพป. ชุมพร เขต 2 79 เงิน 13  
16 โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 78 เงิน 16  
17 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 77 เงิน 17  
18 โรงเรียนจิปิภพพิทยา สพป. ปัตตานี เขต 2 75 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านตะบิงติงงีสามัคคี สพป. ยะลา เขต 2 73 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านตาบา สพป. นราธิวาส เขต 2 72 เงิน 20  
21 โรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ) สพป. ปัตตานี เขต 3 69 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนคลองพน สพป. กระบี่ 68 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านเราะ(อุทัยประชาสรรค์) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 68 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนวัดประตูใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 68 ทองแดง 22  
25 โรงเรียนบ้านท่าสาป สพป. ยะลา เขต 1 67 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านยารอ สพป. นราธิวาส เขต 1 67 ทองแดง 25  
27 โรงเรียนวัดควนชะลิก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 66 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ สพป. ภูเก็ต 65 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์ สพป. พัทลุง เขต 2 63 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนวิเชียรชม สพป. สงขลา เขต 1 62 ทองแดง 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน