ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 309
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสองแพรก สพป. ระนอง 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ สพป. สงขลา เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชาวไทยใหม่ (โดม-ทักษิณอนุสรณ์) สพป. พังงา 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา สพป. สงขลา เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส สพป. ยะลา เขต 2 90 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านไสใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 90 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย สพป. ปัตตานี เขต 2 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านร้านตัดผม สพป. ชุมพร เขต 1 87 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านเหนือคลอง สพป. สตูล 87 ทอง 7  
10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) สพป. ยะลา เขต 3 87 ทอง 7  
11 โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" สพป. ภูเก็ต 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม สพป. ตรัง เขต 2 85 ทอง 11  
13 โรงเรียนวัดสมหวัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 85 ทอง 11  
14 โรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 83 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านจะแนะ สพป. นราธิวาส เขต 3 83 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด สพป. ชุมพร เขต 2 83 ทอง 14  
17 โรงเรียนบ้านมะปริง สพป. ปัตตานี เขต 1 83 ทอง 14  
18 โรงเรียนนิคมพัฒนา10 สพป. นราธิวาส เขต 2 82 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านหลังสอด สพป. กระบี่ 82 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า สพป. พัทลุง เขต 2 82 ทอง 18  
21 โรงเรียนบ้านคอลอกาเว สพป. นราธิวาส เขต 1 81 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านท่าแซะ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 81 ทอง 21  
23 โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 80 ทอง 23  
24 โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ สพป. สงขลา เขต 1 80 ทอง 23  
25 โรงเรียนวัดโคกพิกุล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80 ทอง 23  
26 โรงเรียนบ้านทับใหม่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 78 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านน้ำดำ สพป. ปัตตานี เขต 3 76 เงิน 27  
28 โรงเรียนวัดเขาทอง สพป. พัทลุง เขต 1 75 เงิน 28  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน