ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 308
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน สพป. พัทลุง เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น สพป. ชุมพร เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านตือมายู สพป. นราธิวาส เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบางคลี สพป. พังงา 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง สพป. สงขลา เขต 3 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดโตนดด้วน สพป. สงขลา เขต 1 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านมะเลาะ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 91 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านราโมง สพป. ยะลา เขต 3 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดนาวง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 89 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ สพป. ยะลา เขต 1 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านคลองสองปาก สพป. สตูล 87 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านป่าหวัง สพป. ยะลา เขต 2 86 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ สพป. ระนอง 86 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านหาร สพป. สงขลา เขต 2 86 ทอง 12  
15 โรงเรียนบ้านกูยิ (รือเสาะ) สพป. นราธิวาส เขต 1 85 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด สพป. ชุมพร เขต 2 85 ทอง 15  
17 โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 85 ทอง 15  
18 โรงเรียนชุมชนบ้านปาแดปาลัส สพป. ปัตตานี เขต 3 84 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 84 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านบินยา สพป. ปัตตานี เขต 2 84 ทอง 18  
21 โรงเรียนท่าศาลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 83 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านหลังสอด สพป. กระบี่ 83 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านเฑียรยา สพป. ปัตตานี เขต 1 83 ทอง 21  
24 โรงเรียนบ้านแหลมทราย สพป. ภูเก็ต 83 ทอง 21  
25 โรงเรียนบ้านควนมหาชัย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 82 ทอง 25  
26 โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 82 ทอง 25  
27 โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย สพป. ตรัง เขต 2 81 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านจะแนะ สพป. นราธิวาส เขต 3 81 ทอง 27  
29 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว สพป. ตรัง เขต 1 80 ทอง 29  
30 โรงเรียนวัดสุภาษิตาราม สพป. พัทลุง เขต 2 80 ทอง 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน