ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 307
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตือมายู สพป. นราธิวาส เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน สพป. พัทลุง เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคอสน สพป. ชุมพร เขต 1 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดโตนดด้วน สพป. สงขลา เขต 1 95 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด สพป. ชุมพร เขต 2 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดสุภาษิตาราม สพป. พัทลุง เขต 2 91 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านคลองสองปาก สพป. สตูล 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านสองแพรก สพป. ระนอง 90 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 89 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านซีเยาะ สพป. ยะลา เขต 2 88 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านปาเซ สพป. นราธิวาส เขต 3 88 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว สพป. ตรัง เขต 1 87 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านบินยา สพป. ปัตตานี เขต 2 87 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านมะเลาะ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 87 ทอง 13  
16 โรงเรียนบ้านสวนใหม่ สพป. พังงา 87 ทอง 13  
17 โรงเรียนบ้านหาดงาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 87 ทอง 13  
18 โรงเรียนพัฒนศึกษา สพป. ปัตตานี เขต 1 87 ทอง 13  
19 โรงเรียนบ้านฉลุง สพป. สงขลา เขต 2 86 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านต้นปรง สพป. ตรัง เขต 2 86 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านนาเคียน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 86 ทอง 19  
22 โรงเรียนบ้านคลองย่าหนัด สพป. กระบี่ 85 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านกูยิ (รือเสาะ) สพป. นราธิวาส เขต 1 84 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ สพป. สงขลา เขต 3 83 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านแหลมทราย สพป. ภูเก็ต 83 ทอง 24  
26 โรงเรียนวัดวัวหลุง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 82 ทอง 26  
27 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) สพป. ยะลา เขต 3 81 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ สพป. ยะลา เขต 1 79 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านคลองยา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 78 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านบาเลาะ สพป. ปัตตานี เขต 3 77 เงิน 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน