ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 300
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบางจาก สพป. ชุมพร เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชาวไทยใหม่ (โดม-ทักษิณอนุสรณ์) สพป. พังงา 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบางฉาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด สพป. พัทลุง เขต 1 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านบางเทา สพป. ภูเก็ต 81 ทอง 5  
7 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 81 ทอง 5  
8 โรงเรียนวัดสมหวัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 81 ทอง 5  
9 โรงเรียนบ้านดินแดง สพป. กระบี่ 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว สพป. ระนอง 80 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านป่าเร็ด สพป. สงขลา เขต 3 80 ทอง 9  
12 โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง สพป. ยะลา เขต 3 80 ทอง 9  
13 โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ สพป. ตรัง เขต 2 80 ทอง 9  
14 โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 80 ทอง 9  
15 โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ สพป. ยะลา เขต 1 79 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านบางน้อย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 79 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านป่าพน สพป. สตูล 79 เงิน 15  
18 โรงเรียนบ้านมะปริง สพป. ปัตตานี เขต 1 79 เงิน 15  
19 โรงเรียนบ้านเขาปูน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 79 เงิน 15  
20 โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ สพป. นราธิวาส เขต 3 79 เงิน 15  
21 โรงเรียนวัดโพธาราม สพป. สงขลา เขต 1 79 เงิน 15  
22 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส สพป. ยะลา เขต 2 78 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านควนปริง สพป. ตรัง เขต 1 78 เงิน 22  
24 โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้ง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78 เงิน 22  
25 โรงเรียนบ้านทุ่งนารี สพป. พัทลุง เขต 2 78 เงิน 22  
26 โรงเรียนบ้านบริจ๊ะ สพป. นราธิวาส เขต 1 78 เงิน 22  
27 โรงเรียนบ้านบูเกะตา สพป. นราธิวาส เขต 2 78 เงิน 22  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน