ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 030
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลพังงา สพป. พังงา 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกำพวน สพป. ระนอง 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ สพป. ยะลา เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดบางดี สพป. ตรัง เขต 2 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลวลัยพร สพป. สงขลา เขต 2 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดโคกพิกุล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านเก่า(สะบ้าย้อย) สพป. สงขลา เขต 3 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย สพป. ชุมพร เขต 2 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านบางราพา สพป. ปัตตานี เขต 1 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านโคกยามู สพป. นราธิวาส เขต 2 78 เงิน 11  
13 โรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ) สพป. ปัตตานี เขต 3 77 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 77 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านดอนประดู่ สพป. พัทลุง เขต 2 76 เงิน 15  
16 โรงเรียนวัดเขาแก้ว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 76 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านหาดเลา สพป. ตรัง เขต 1 75 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านโคกเหรียง สพป. ปัตตานี เขต 2 75 เงิน 17  
19 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์9 สพป. นราธิวาส เขต 1 75 เงิน 17  
20 โรงเรียนวัดบ้านส้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 74 เงิน 20  
21 โรงเรียนวัดสามกอง สพป. สงขลา เขต 1 73 เงิน 21  
22 โรงเรียนจงฝามูลนิธิ สพป. ยะลา เขต 3 68 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านทวดทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 68 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ สพป. ภูเก็ต 68 ทองแดง 22  
25 โรงเรียนบ้านเราะ(อุทัยประชาสรรค์) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 68 ทองแดง 22  
26 โรงเรียนสังข์ทองวิทยา สพป. กระบี่ 68 ทองแดง 22  
27 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ สพป. ยะลา เขต 1 67 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านมะรือโบออกฯ สพป. นราธิวาส เขต 3 67 ทองแดง 27  
29 โรงเรียนบ้านอุไร สพป. สตูล 67 ทองแดง 27  
30 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67 ทองแดง 27  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน