ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 003
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดโคกศักดิ์(เซี้ยนประชารัฐ) สพป. พัทลุง เขต 1 94.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ) สพป. ปัตตานี เขต 1 93.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านก่องาม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 92.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านประตูพลิก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 89.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 89.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านจืองา สพป. นราธิวาส เขต 1 88.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์) สพป. สตูล 88.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ สพป. ยะลา เขต 1 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะลือซง สพป. นราธิวาส เขต 2 85.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านน้ำจืด สพป. พังงา 85.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านมะม่วงทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 84.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านป่าม่วง สพป. ปัตตานี เขต 3 84 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ สพป. สงขลา เขต 2 83.80 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านปากแพรก สพป. ระนอง 83 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83 ทอง 15  
17 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง สพป. ภูเก็ต 82.80 ทอง 17  
18 โรงเรียนวัดพระเลียบ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 82.80 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านทุ่งสูง สพป. กระบี่ 81.60 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านสะกอม สพป. สงขลา เขต 3 81.20 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านถนน สพป. ปัตตานี เขต 2 81 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านไสตอ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 81 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านควนตุ้งกู สพป. ตรัง เขต 2 80.40 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านธารน้ำใส สพป. ยะลา เขต 3 79.80 เงิน 24  
25 โรงเรียนวัดป่าขาด สพป. สงขลา เขต 1 79.40 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านจะแนะ สพป. นราธิวาส เขต 3 76 เงิน 26  
27 โรงเรียนประชานิคม 4 สพป. ชุมพร เขต 1 75.60 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส สพป. ยะลา เขต 2 75 เงิน 28  
29 โรงเรียนหาดทรายทอง สพป. ตรัง เขต 1 67.80 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านแม่ขรี (สวิงประชาสรรค์) สพป. พัทลุง เขต 2 63.20 ทองแดง 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน