ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 029
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตอง (บ้านไสน้ำเย็น) สพป. ภูเก็ต 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดประสาทนิกร สพป. ชุมพร เขต 2 91.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 89.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดทะเลน้อย สพป. พัทลุง เขต 1 86.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดมุขธารา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 85.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร สพป. พัทลุง เขต 2 85.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง สพป. ปัตตานี เขต 3 84.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) สพป. ตรัง เขต 1 84.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง สพป. ยะลา เขต 2 83.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 82.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต สพป. นราธิวาส เขต 2 81.20 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านสองแพรก สพป. ระนอง 81 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ สพป. ยะลา เขต 3 80.20 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 สพป. นราธิวาส เขต 1 78.80 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองแรต สพป. ปัตตานี เขต 1 77.60 เงิน 16  
17 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) สพป. สงขลา เขต 1 76.20 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านบางตะเภา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 76 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง สพป. ตรัง เขต 2 75.80 เงิน 19  
20 โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง สพป. พังงา 70.20 เงิน 20  
21 โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ สพป. ชุมพร เขต 1 69.40 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ สพป. สงขลา เขต 3 68 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านกาแย สพป. นราธิวาส เขต 3 66.40 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านดินแดง สพป. กระบี่ 64.80 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านวังพระเคียน สพป. สตูล 63.20 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านประตูพลิก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 62.20 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 61.80 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านเนินนิมิต สพป. สงขลา เขต 2 60.40 ทองแดง 28  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน