ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 287
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านศิลางาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 96.83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเขาพระ สพป. สงขลา เขต 2 96.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่าเรือ สพป. ปัตตานี เขต 2 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านควนประกอบ สพป. พัทลุง เขต 2 94.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนสังวาลย์วิท ๗ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 93.83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านบ่อหิน สพป. สตูล 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านน้ำลอดน้อย สพป. ชุมพร เขต 2 92.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านลานนา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 92 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย สพป. ชุมพร เขต 1 91.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดห้วยกรวด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 90.67 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านทุ่งปรือ สพป. กระบี่ 89.50 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านสำนัก สพป. ระนอง 88.83 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) สพป. สงขลา เขต 3 87.67 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านโคก สพป. นราธิวาส เขต 3 87.33 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านกลูบี สพป. นราธิวาส เขต 2 86.33 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน สพป. สงขลา เขต 1 84.67 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดไทรทอง สพป. ตรัง เขต 1 83.67 ทอง 17  
18 โรงเรียนวัดเหมืองประชาราม สพป. พังงา 82.33 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 81.67 ทอง 19  
20 โรงเรียนวัดไพศาลสถิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 79 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านธารน้ำใส สพป. ยะลา เขต 3 78.17 เงิน 21  
22 โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร สพป. ปัตตานี เขต 1 77 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ สพป. พัทลุง เขต 1 76.67 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านกู้กู สพป. ภูเก็ต 75.33 เงิน 24  
25 โรงเรียนวัดบ้านส้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 74.67 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านลำช้าง สพป. ตรัง เขต 2 73.67 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านบือแนปีแย สพป. นราธิวาส เขต 1 72.67 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านเจาะปันตัง สพป. ยะลา เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน