ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 284
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง สพป. สงขลา เขต 2 92.17 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป. สตูล 91.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดเขาทอง สพป. พัทลุง เขต 1 91.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ สพป. ชุมพร เขต 2 90.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเขาเฒ่า สพป. พังงา 89.83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสำนักใหม่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 88.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านบางจาก สพป. ชุมพร เขต 1 88.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 86.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน) สพป. ระนอง 86.67 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านแม่โมกข์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 86.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านควนประกอบ สพป. พัทลุง เขต 2 85.67 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านเขาปูน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 85.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านควนปริง สพป. ตรัง เขต 1 84.67 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านปลายคลอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84.67 ทอง 13  
15 โรงเรียนวัดจิกพนม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 84.67 ทอง 13  
16 โรงเรียนบ้านป่าโอน สพป. สงขลา เขต 3 83 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดโพธาราม สพป. สงขลา เขต 1 83 ทอง 16  
18 โรงเรียนวัดจันดี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 82.33 ทอง 18  
19 โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) สพป. ภูเก็ต 82.33 ทอง 18  
20 โรงเรียนวัดบางเหลียว สพป. กระบี่ 80.33 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา สพป. ตรัง เขต 2 80 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านบาละ สพป. ยะลา เขต 2 78.67 เงิน 22  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน