ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 283
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดพรหมโลก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านวังยวน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบางกรัก สพป. พังงา 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหาดจิก สพป. ระนอง 85.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" สพป. ภูเก็ต 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดสมหวัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 83.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านทรายขาว สพป. ชุมพร เขต 1 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านโคกตก สพป. สงขลา เขต 3 74 เงิน 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน