ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 280
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคลองน้อย สพป. ชุมพร เขต 2 93.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป. ตรัง เขต 2 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่าเรือ สพป. พังงา 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโคกทราย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 86.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ สพป. กระบี่ 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง สพป. สตูล 83.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดตะโหมด(หมุนคณานุสรณ์) สพป. พัทลุง เขต 2 82.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านฉลอง สพป. ภูเก็ต 82.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหัวถนน สพป. สงขลา เขต 3 81.67 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านบางคอย สพป. ชุมพร เขต 1 81.33 ทอง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน