ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 028
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก สพป. นราธิวาส เขต 2 93.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนปทุมานุกูล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสังข์ทองวิทยา สพป. กระบี่ 91.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านย่านดินแดง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 90.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านไร่มุสลิม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 88.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดทะเลน้อย สพป. พัทลุง เขต 1 84.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านเนินนิมิต สพป. สงขลา เขต 2 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนคุระบุรี สพป. พังงา 83.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลป่าบอน สพป. พัทลุง เขต 2 83.60 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านวังพระเคียน สพป. สตูล 81.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 81.20 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดหูรอ สพป. ชุมพร เขต 1 80.60 ทอง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 80.20 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองหมอ สพป. ตรัง เขต 2 78 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านศาลาตะเคียน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 77 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านโตะบาลา สพป. ปัตตานี เขต 3 76.60 เงิน 17  
18 โรงเรียนศรีอรุโณทัย สพป. ระนอง 74.60 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านห้วยลึก สพป. ตรัง เขต 1 72.80 เงิน 19  
20 โรงเรียนแหลมทองวิทยา สพป. นราธิวาส เขต 3 70.40 เงิน 20  
21 โรงเรียนจงฝามูลนิธิ สพป. ยะลา เขต 3 64.60 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านละแอ สพป. ยะลา เขต 2 64.60 ทองแดง 21  
23 โรงเรียนวัดประสาทนิกร สพป. ชุมพร เขต 2 64 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านบือเจาะ สพป. ปัตตานี เขต 1 63.20 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านนา สพป. สงขลา เขต 3 62.60 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านแขนท้าว สพป. ปัตตานี เขต 2 61.80 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สพป. ยะลา เขต 1 61.20 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 60.20 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส สพป. นราธิวาส เขต 1 60 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนอนุบาลสงขลา สพป. สงขลา เขต 1 45.20 เข้าร่วม 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน