ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 277
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 96.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดแจ้ง สพป. ตรัง เขต 1 96.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. ชุมพร เขต 1 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์) สพป. พัทลุง เขต 1 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเขาแก้ว สพป. กระบี่ 92.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านทวดทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 92.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 92.17 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านควนโส สพป. สงขลา เขต 2 92 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 91.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านดุซงยอ สพป. นราธิวาส เขต 3 91 ทอง 10  
11 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 สพป. สตูล 90.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดลำนาว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 90 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านเขาเฒ่า สพป. พังงา 89 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านยางเกาะ สพป. สงขลา เขต 3 88.33 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ สพป. ตรัง เขต 2 88 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดควนเกย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 88 ทอง 15  
17 โรงเรียนวัดนิกรประสาท สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 87 ทอง 17  
18 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน สพป. ระนอง 86.67 ทอง 18  
19 โรงเรียนวัดไทรพอน สพป. พัทลุง เขต 2 86 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านคลองน้อย สพป. ชุมพร เขต 2 85.67 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านบาละ สพป. ยะลา เขต 2 85.67 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" สพป. ภูเก็ต 85.33 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านตะโละมีญอ สพป. นราธิวาส เขต 1 85 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านแอแว สพป. นราธิวาส เขต 2 85 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ สพป. สงขลา เขต 1 84.67 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านเขาวัง สพป. ปัตตานี เขต 2 84.33 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านโฉลง สพป. ยะลา เขต 1 81.33 ทอง 27  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน