ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 276
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดประสาทนิกร สพป. ชุมพร เขต 2 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเกล็ดแก้ว สพป. ยะลา เขต 2 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดเทพชุมนุม สพป. สงขลา เขต 2 85.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนนาสาร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 84.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านละมุ สพป. ชุมพร เขต 1 84.33 ทอง 5  
7 โรงเรียนวัดแหลมพ้อ สพป. สงขลา เขต 1 84.33 ทอง 5  
8 โรงเรียนบ้านแหลมไทร สพป. ตรัง เขต 2 82.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหาดจิก สพป. ระนอง 82.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านทุ่งสะโบ๊ะ สพป. สตูล 81.67 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านลางา สพป. สงขลา เขต 3 81.67 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า สพป. พัทลุง เขต 2 81.67 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านทวดทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 81.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านบือยอง สพป. ยะลา เขต 1 75.67 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดวังฆ้อง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 75.67 เงิน 14  
16 โรงเรียนบ้านรือเปาะ สพป. นราธิวาส เขต 3 73.67 เงิน 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน