ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 275
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหาร สพป. สงขลา เขต 2 94.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปราบราษฎร์อุทิศ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านลานนา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดควนท่าแร่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดทุ่งเซียด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเกาะตา สพป. ปัตตานี เขต 2 85.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน สพป. พัทลุง เขต 2 84.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านบางกลาง สพป. ระนอง 84.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านกำปงปีแซ สพป. นราธิวาส เขต 1 83.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านเล็บกะรอก สพป. ชุมพร เขต 2 83.33 ทอง 10  
12 โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด สพป. สงขลา เขต 3 82 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดมะนาวหวาน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 82 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านป่าฝาง สพป. สตูล 80 ทอง 14  
15 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา54 สพป. พังงา 78 เงิน 15  
16 โรงเรียนวัดห้วยนาง(วันครู2501) สพป. ตรัง เขต 2 77.33 เงิน 16  
17 โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2 สพป. พัทลุง เขต 1 77 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านแมะแซ สพป. นราธิวาส เขต 3 76.67 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดทางพูน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -  
20 โรงเรียนวัดวังไผ่ สพป. ชุมพร เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน