ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 274
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดเกาะจาก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 94.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดห้วยพระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาป้อ สพป. ตรัง เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดกลาง สพป. สงขลา เขต 1 83.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๑๐ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเกาะตา สพป. ปัตตานี เขต 2 75.33 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองปลา สพป. ชุมพร เขต 2 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านทรายทอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 73.67 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านลานช้างมิตรภาพที่ ๔๕ สพป. พัทลุง เขต 2 73 เงิน 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน