ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 271
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ สพป. ภูเก็ต 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ สพป. กระบี่ 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบางจาก สพป. ชุมพร เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดประสาทนิกร สพป. ชุมพร เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบางรูป สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ สพป. สงขลา เขต 3 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 86 ทอง 6  
8 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 86 ทอง 6  
9 โรงเรียนวัดควนสีนวล สพป. ตรัง เขต 1 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 84 ทอง 9  
11 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148 สพป. ปัตตานี เขต 2 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนราชพัฒนา สพป. นราธิวาส เขต 3 82 ทอง 11  
13 โรงเรียนศึกษาศาสน์ สพป. สงขลา เขต 2 79 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านบาละ สพป. ยะลา เขต 2 78 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดแหลมโตนด สพป. พัทลุง เขต 1 77 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านลำแก่น สพป. พังงา 76 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดพรหมโลก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 75 เงิน 17  
18 โรงเรียนบำรุงวิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 74 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก สพป. สงขลา เขต 1 73 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ สพป. ตรัง เขต 2 72 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา สพป. สตูล 71 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง สพป. นราธิวาส เขต 2 70 เงิน 22  
23 โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) สพป. ยะลา เขต 1 70 เงิน 22  
24 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 68 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านหนองแรต สพป. ปัตตานี เขต 1 67 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านควนประกอบ สพป. พัทลุง เขต 2 66 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านสวนพลู สพป. นราธิวาส เขต 1 65 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว สพป. ระนอง 64 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) สพป. ยะลา เขต 3 63 ทองแดง 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน